ขั้นตอนการให้บริการ

How to order

1.        แจ้งความต้องการในเรื่องของสินค้า และหรือบริการที่ท่านต้องการ

2.        ทำใบเสนอราคา ให้

3.        ลูกค้าตอบตกลง ยอมรับเงื่อนไข ราคาและการบริการ

4.        ทางเราจึงเริ่มดำเนินการ

Visitors: 12,801