บริการตีแบรนด์ ยี่ห้อ ของผู้ซื้อ

บริการตีแบรนด์ท่าน ชื่อบริษัท หรือ องค์กรของท่านลงสินค้า เพียงแค่ท่านมีความต้องการสินค้าใด ทางเราจะหาและดำเนินการเสนอราคารวมทั้งช่วยท่าน ประสานงานกับท่านในเรื่องของการวางแบรนด์ หรือชื่อของหน่วยงานท่าน ในตัวสินค้า หรือแพ็คเกคจิ้ง จนเป็นที่พึงพอใจ ก่อนการส่งสินค้าไปให้ท่าน

 

Visitors: 12,801