เกี่ยวกับเรา

ทางเราจัดตั้งเพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในการจัดหา จัดซื้อสินค้า ให้ตรงความต้องการ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน ทั้งพูด เขียน และอ่าน รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในด้านนี้ ร่วม 5 ปี มีสำนักงานจัดตั้งที่ไทยและที่จีน มีทั้งบัญชีที่ไทยและจีนจึงสะดวกในการโอนเงินและรับเงิน มีสามารถจัดหาสินค้าบางกลุ่มที่ค่อนข้างลำบากในการจัดหา อาทิเช่นมีความหลากหลายของสินค้ามากในล็อตนึง  อีกทั้งยังมีโกดังสินค้าเป็นของตัวเอง 

Visitors: 12,801